Styrelsen

Ordförande      
Esa Ateva Byxelkrok

070-634 19 50
       
v.Ordförande      
Kerstin Svensson Böda 0485-220 23
070-517 20 23
       
Styrelseledamöter:      
Bo Österberg Norrböda 0485-223 39  
Anne Jakobsson Byxelkrok 0485-220 29 070-668 89 74
Ulf Wollström Byxelkrok 0485-283 01 070-607 83 01
       
Suppleanter:      
Elisabeth Appeltoft Petersson
Byxelkrok   070-376 69 25
Carina Bäckman 
Byxelkrok   072- 517 52 70
Adjungerad:
   
Sofia Hermansson
(ordf. Fornverkstan ideel förening)
Böda   070-427 03 61
Cookies gör det lättare för oss att förse dig med våra tjänster. Med användningen av våra tjänster tillåter du oss att använda cookies.
Så här behandlar Skäftekärr ekonomisk förening dina personuppgifter