Verksamhet

Hösten 2006 sålde Skäftekärr ekonomisk förening hela fastigheten Skäftekärr till Sveaskog. Inom Sveaskogs verksamhet är Skäftekärr nu inkörsporten till Ekopark Böda. Skäftekärr ekonomisk förening hyr Järnåldersgården av Sveaskog. Vi utnyttjar också hela Skäftekärr för vissa större traditionella arrangemang, såsom Nationaldagen, Midsommarafton och Julmässan. Järnåldersgården är öppen under högsäsong och guidningar på svenska och tyska hålls två gånger per vecka under sommaren.

Skäftekärr ekonomisk förening har ett samarbetsavtal med Fornverkstan ideell förening, som arbetar med olika projekt med anknytning till järnåldern. Bland annat arrangerar Fornverkstan Järnåldersdagar (se närmare under Produkter/arrangemang). Bland våra samarbetspartners märks, förutom Fornverkstan, särskilt Sveaskog, Café & Restaurang Svea, Intresseföreningen Ölands Norra, Hembygdsföreningar, Studiefrämjandet, Böda IK, Böda och Böda hamns utveckling med flera.

Cookies gör det lättare för oss att förse dig med våra tjänster. Med användningen av våra tjänster tillåter du oss att använda cookies.
Så här behandlar Skäftekärr ekonomisk förening dina personuppgifter